FANDOM


kabuto is gay-fuck him

boruto rasengan-23378723847382646633784723864749886486287647846374876687468746923084635634876538764876583658736578436583468464678463763826347263475648376486384647864765874644634874574396475656348767349845876368756938475627394696

boruto byakugan-7298784582347583457675437604258356834658736298048309549849849389578975985684566563873758665827437972084975693683483487394759372972975982785728378527328585636028632857527365650359238493378278937328927987139872894378345678274982984179884490894789782162667361263454632467893972894789939828945984389435893786 Enter: Naruto Uzumaki Arc:45923486t48t9834697349876984378t964378967867348976839476894376894379687439857349867348976894769348763475893795748976387609286094729076895769825789274589678the truth is naruto is gay sorry to say

naruto is gay Naruto- gay155555555555555555554237767867421782477468754563361426343624655613253652115365535369531535915215964614562915654652652651265632811234567890-1234567890-123456789012345678901234567890-123456789012345678901234567890-2345678901234567890

Iruka- 65

Mizuki- 67

Naruto(pissed)- fucks himself in the ass Edit

Shadow Clones- 90 Each

Sakura- 71234567890-=334567890-2134567890-34567890-34567890-=234567890-3245678921345678923456782234567890-09876543218390218936726092843725432873812369485698783878913279823873904891279572945723907937498734875892719827498759832987398457983279387973984378947894579845749797298219538973298472895932

Saskue- 221234567887237519857384658769803180989048972891378127983578437950648973728642187643277973782687387127846823746982487326438471982789273872398231236732923840978736723872375289729432e12345678912893279827386478326873212871287928379873979834792387238923749832787465764734832683719289021884732948209302345678u90

Naruto (VS Kakashi)- 162345678906798231234567890-128974832847637861829873847983271237893248746283783462387623482168468923672469732

Shadow Clones (VS Kakashi)- 1234567890,123456789,3245678,2345678,123456789274982379738978538934,2u483979843789357347439

Kakashi(suppress)- 90

Kakashi(less suppress)- 125


Land Of Waves:


Naruto- 18

Saskue- 25

Sakura- 8

Kakashi Sensei (suppress)- 125

Tazuna- 5

Meizu- 23

Gozu- 23

Kakashi(serious)- 180123456789089489278478676754764365632538748978217871273982987847637384733989199743527552353525853653635643356626356156365341526352345645456525616542625645565645634563456346365,4812389839483498347348787873428278738747756645216666036630106064666650651234567898754321yeah boiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Zabuza- 190

Sharingan 3 Kakashi- 225

Water Dragon- 220

Water Dragon- 255

Gato's 2 Guards- 13 - 14

Naruto(post training)- 36

Saskue(post training)- 43

Haku- 40

Ice Mirrors- 60

Sasuke (protecting Naruto)- 50

Sharingan Saskue- 62.5

Naruto (seeing "dead" Sasuke)- 72

Kyuubi Influence Naruto- 108 - 140

Zabuza- 200

Sharingan 3 Kakashi- 225

Lightning Blade- 285

Gato's Henchmen- 12 - 15


Chunin Exams Arc:


Naruto- 40

Saskue- 50

Sakura- 12

Rock Lee- 75

Sharingan Saskue-90000000000000000000000000000000000000000000000000.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888.777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.4444444444444444444444444444444444444444444444444.33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333.222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Kabuto(suppress)- 45

Ibiki- 90

Anko- 110

Giant Snakes- 100

Orochimaru(heavily suppress)- 230

Kyuubi Influence Naruto- 80

Sharingan 2 Saskue- 70

Uchiha Rage Sasuke- 90

Orochimaru(less suppress)- 300

Anko- 150


Team Sound's Ambush:

Sakura(tired)- 7

Rock Lee- 75

Dosu- 70

Zanku- 65

Kin- 20

Sakura(blossomed)- 30

Shikamaru- 40

Ino- 30

Choji- 35

Neji- 85

Tenten- 35

Cursed Mark 1 S2 Sasuke- 112

Naruto (post battle)- 55

Sasuke (post battle)- 63

Grass Ninja- 35


Chunin Exams Preliminaries:


Saskue(weakened)- 36

Yoroi- 32

Kakashi- 180

Orochimaru (serious)- 380

S3 Kakashi- 225

Lightning Blade- 285

Shino- 40

Zaku(arm broken)- 30

Kankuro- 50

Misumi- 32

Sakura- 30

Ino- 30

Temari- 48

Tenten- 35

Shikamaru- 40

Kin- 20

Naruto(chakra distorted)- 60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002332323232332323233232323232323232323233223322332232332323232323232323232323232323323239999999944444

Kiba- 50

Akamaru- 5

Beast Mode Kiba- 60

Beast Mode Akamaru- 6

Naruto(top dog)- 65

Shadow Clones- 48

Neji- 85

Hinata- 40

Byakugan Neji- 106

Byakugan Hinata- 50

Rock Lee- 75

Gaara- 90

Rock Lee(w.o weights)- 100

Rock Lee(after lotus)- 65

Shukaku Influence Garra- 180

Gaara Shield- 190

3rd Gate Rock Lee- 150

4th Gate Rock Lee- 180

5th Gate Rock Lee- 210

Might Guy- 190 (constantly training*)

Dosu- 70

Choji- 35


After Exams:

Anbu- 90 - 150

Kakashi (No Sharingan)- 190

Kabuto(serious)- 180

Naruto(seal-)- 70

Ibisu- 90

Jirayai (suppressed)- 250

Gamabunta- 400


Chunin Exams Arc:

Naruto(post training)- 90

Neji- 95

Shadow Clones- 67.5

Byakugan Neji- 118

Kyuubi Influence Naruto- 135

Shikamaru- 60

Temari- 70

Kankuro- 72

Shino- 65

Kakashi- 210

Saskue(post training)- 100

Sharingan 2 Saskue- 130

Chidori- 180

Gaara (unstable)- 85

Gaara Shield- 185

Baki- 130


Part 3 Chunin Exams:

Orochimaru- 420

Hiruzen- 370

Hiruzen (will of fire)- 410

Edo Tensei 1st Hokage (20%)- 500

Edo Tensei 2nd Hokage (20%)- 300

Sound Ninja- 60 - 90

Sand Ninja- 60 - 90

Gaara (more unstable)- 70

Sasuke- 100

Sharingan 2 Sasuke- 130

Shukaku Gaara- 200

CM Sharingan 2 Sasuke- 180

CM Chidori- 230

Shukaku Gaara 2- 240

Naruto (anger boost)- 200

Shadow Clones- 120

Gamabunta- 400

Shukaku True Form- 700

Naruto (injured)- 6

Gaara (injured)- 4


Return Of Itachi:


Sharingan 3 Itachi (suppressed)- 350

Kisame (suppressed)- 300

Kakashi- 210

Sharingan 3 Kakashi- 262

Asuma- 200

Asuma (Chakra Kunai)- 220

Kurenai- 160

Jirayai- 400

Naruto- 95

Sasuke- 110

Sharingan 2 Sasuke- 143

Chidori- 193

Sasuke (injured)- 1.5

Might Gai- 260


Rescue Tsundae Arc:

Jirayai- 400

Naruto- 95

Tsundae- 400

Shizune- 175

Orochimaru (Stone Hands)- 165

Kabuto (Serious)- 200

Kabuto (Chakra Pill)- 220

Jirayai (Poisoned)- 230

Naruto (Post Training)- 120

Shadow Clones- 69

1st Rasengan- 170

2nd Rasengan- 220


Naruto VS Sasuke:

Naruto (Post Tsundae Arc)- 125

Sasuke (Awoke)- 110

Sharingan 2 Sasuke- 143

Chidori- 193

Rasengan- 225

Kakashi- 210

Sakon- 145

Kidomaru- 135

Tayuya- 125

Jirobu- 115

Cursed Mark S2 Sasuke- 193

Cursed Mark Sakon- 195


Rescue Sasuke Arc:


Choji- 75

Jirobu- 115

Cursed Mark Jirobu- 165

Green Pill Choji- 112

Yellow Pill Choji- 168

Cursed Mark 2 Jirobu- 215

Red Pill Choji- 235

Neji- 130

Kidomaru- 135

Cursed Mark Kidomaru- 185

Cursed Mark 2 Kidomaru- 235

Byakugan Neji- 162

Formation Boost- 222

Kiba- 90

Akamaru- 10

Sakon- 145

Sakon (Split)- 72.5

Ukon (Split)- 72.5

Cursed Mark 2 Sakon- 122

Cursed Mark 2 Ukon- 122

Fused Kiba Beast- 140

Shikamaru (Chunin)- 100

Tayuya- 135

Cursed Mark Tayuya- 185

Cursed Mark 2 Tayuya- 235

Tayuya Bodyguards- 115

Temari (Post Training)- 135

Kankuro (Post Training)- 140

Naruto- 110

Kimimaro (Sick)- 180 and dropping

Kyuubi Chakra Naruto (Not Full Power)- 154

Rock Lee (Post Surgery)- 95

Drunken Lee- 195

Kimimaro (fighting lee)- 160

Gaara (Post Training)- 200

Kimimaro (Sicker)- 150

Cursed Mark Kimimaro- 200

Cursed Mark 2 Kimimaro- 250


Naruto VS Sasuke: Waterfall


Naruto- 110

Sasuke (Post Revival)- 130

Sharingan 2 Sasuke- 169

Kyuubi Chakra Naruto- 220

Cursed Mark S2 Sasuke- 219

Sharingan 3 Sasuke- 195

One Tail Naruto- 275

Cursed Mark 2 Sasuke- 295

Rasengan- 375

Chidori- 345

Sasuke (injured)- 4.5

Naruto (injured)- 1.0

Kakashi- 210


Homecoming:


Naruto- 180

Jirayia- 420

Sakura- 120 (x2)

Sakura (Pure Strength x2)- 240

Konohamaru- 50

Konohamaru Friends- 40

Tsundae- 420

Shizune- 185

Shikamaru- 150

Kakashi (Suppressed)- 180

Kakashi (Serious)- 230

Sharingan 3 Kakashi- 299

Temari- 150


Rescue Gaara:


Gaara- 260

Deidara- 330

Kankuro- 160

Hiroku Sasori- 220

Naruto- 180

Kakashi- 230

Sakura- 120

Chiyo- 190

Clone Sharingan 3 Itachi- 350

Sharingan 3 Kakashi- 287

Kyuubi Chakra Naruto- 247

Giant Rasengan- 397

Neji- 200

Rock Lee- 190

Tenten- 100

Byakugan Neji- 250

Might Gai (constantly training*)- 275

Clone Kisame- 300

Water Clones- 180

Six Gates Might Gai- 412


Gaara (Dead)-0

Deidara- 330

Hiroku Sasori- 220

Sakura- 120

Chiyo- 190

Sasori (Real Form)- 325

Chiyo (10 Puppets)- 330

100 Puppets- 200 Each

Sakura (Strength)- 240

Deidara- 330

Kyuubi Chakra Naruto- 247

Kakashi- 230

Sharingan 3 Kakashi- 287

1 Tail Naruto- 270

2 Tails Naruto- 360

Mangekyo Sharingan Kakashi- 345


Orochimaru Arc:


Naruto- 190

Sakura- 125

Sakura(strength)- 250

Sai- 200

Yamato- 220

Kabuto- 230

Orochimaru (New Body)- 350

Orochimaru(Kusangi Sword)- 450

1 Tail Naruto- 285

4 Tail Naruto- 475

Biju Dama- 575


Saskue Retrieval:


Naruto- 195

Sakura(strength)- 250

Yamato- 220

Saskue (Post Training)- 250

Sharingan 3 Sasuke- 375

Chidori Stream- 425


Hidan & Kukazu:


Hidan- 300 (immortal)

Kukazu- 400

Yugito- 150

2 Tails- 800

Chiriku- 175


3 Tails- 800

Deidara- 330

Tobi- ???

Hidan- 300 (immortal)

Kukazu- 400

Asuma- 200

Asuma (Chakra Blade)- 240

Shikamaru- 150

Izumo- 160

Kotetsu- 160


Team Kakashi VS Kukazu & Hidan:


Kakashi(post training)- 290

Shikamaru(enraged)- 190

Choji(enraged)- 160

Ino(enraged)- 130

Hidan- 300 (immortal)

Kukazu- 400

Sharingan 3 Kakashi- 362

Lightning Blade- 412

Heart Monsters- 300

Naruto(post training)- 235

Yamato- 220

Kukazu(true form)- 500

Kyuubi Naruto- 352

Rasenshuriken- 552

Sasuke VS Orochimaru

Orochimaru (sick)- 150

Sasuke- 250

Sharingan 3 Sasuke- 375

Snake Form Orochimaru- 350

Cursed Mark 2 Sasuke- 475

Sasuke (Orochimaru Absorbed)- 300

Kabuto- 230

Forming Team Sasuke:

Sasuke- 300

Suigetsu- 200

Suigetsu (sword)- 230

Karin- 100

Cursed Mark 2 Prisoners- 150 - 200

Jugo (Relaxed)- 240

Jugo (Berserk)- 290

Sharingan 3 Sasuke- 450

Sasuke VS Deidara:

Sasuke- 300

Deidara- 330

Tobi- ???

Sharingan 3 Sasuke- 450

Cursed Mark 2 Sasuke- 550

C4 Bomb- 750

Jirayai VS Pain:

Jirayai- 430

Konan- 380

Animal Path Pain- 600

Gamaken- 350

Imperfect Sage Mode Jirayai- 860

Pa + Ma- 400 Both

Human Path Pain- 550

Preta Path Pain- 500

Ultra Rasengan- 1,060

Asura Path Pain- 450

Naraka Path Pain- 400

Deva Path Pain- 1,000


Sasuke VS Itachi:


Sasuke- 300

Itachi (sick)- 350

Sharingan 3 Sasuke- 450

Sharingan 3 Itachi- 525

Chidori- 500

Mangekyou Sharingan Itachi- 700

Cursed Mark 2 Sasuke- 550

Mangekyou Sharingan Itachi (sicker)- 400

Kirin (from base)- 500

Itachi (dying)- 300

Susanoo Itachi- 800 and decreasing

3 Headed Snake Orochimaru- 400

Naruto- 235

Kakashi- 290

Yamato- 230

Sakura (strength)- 250

Hinata- 150

Byakugan Hinata- 187

Kiba- 160

Akamaru- 50

Shino- 170

Kabuchimaru (30%)- 180


Naruto"s Training:


Naruto- 235

Pa + Ma- 400 both


Konoha Invasion:


Deva Path Pain- 1,000

Iruka- 130

Kakashi- 290

Sharingan 3 Kakashi- 362

Chouza- 200

Choji- 155

Asura Path Pain- 450

Lightning Blade- 412

Mangekyou Sharingan Kakashi- 435

Naraka Path- 400

Ebisu- 130

Konohamaru- 100

Rasengan- 200

Tsundae- 420

Human Path Pain- 550

Shizune- 185

Sakura- 250

Animal Path- 550

Shinra Tensei- 1,200

Tsundae (worn out)- 110 and decreasing

Naruto (post training)- 285


Naruto VS Pain:


Deva Path Pain- 1,000

Naruto (pissed)- 300

Sage Mode Naruto- 1,200

Gamabunta- 400

Gamaken- 350

Gamahiro- 300

Ultra Rasengan- 1,060

Animal Path Pain- 600

Human Path Pain- 550

Preta Path Pain- 500

Asura Path Pain- 450

Naraka Path Pain- 400

Rasenshuriken- 1,500

Hinata- 150

Hinata (will of fire)- 180

Byakugan Hinata- 225

Six Tails Naruto- 1,650

Deva Path Pain (full power)- 1,400

Ghost Minato- 600

Naruto (post minato meeting)- 320

Sage Mode Naruto- 1,280

Deva Path Pain (weakened)- 400

Rasengan- 420

Real Nagato (broken legs)- 400

Konan- 380

Kyuubi Sage Mode Naruto- 1,536


Kage Summit:


Samui- 250

Karui- 200

Omoi- 200

Saskue(hawk)- 350

Suigetsu(sword)- 250

Juugo- 260

Karin- 100

Killer Bee- 750

Sharingan 3 Sasuke- 525

MS Saskue- 700

Killer Bee(swords)- 770

3 Tails Killer Bee- 937

Biju Form Killer Bee- 1,500


Sasuke VS Kages:


Mifune- 330

Tsuchikage- 450

Garra- 300

Raikage- 800

Mizukage- 380

Danzo- 390

White Zetsu- 100

Darui- 290

Samurai- 100 - 150

Fu- 250

Torune- 250

Ao- 270


Saskue (darkness)- 400

MS Saskue- 800

Raikage(full power)- 1,600

CM Jugo 2(full power)- 480

Blast Cannon- 580

Susanoo Saskue- 1,300

Sasuke (exhausted)- 200


Saskue(fighting danzo)- 450

Danzo- 390

Sharingans Danzo- 620

MS Saskue- 900

Susanoo- 1,400


Sakura (strength)- 240

Saskue(going blind)- 350

Kakashi- 360

Sharingan 3 Kakashi- 437

MS Saskue- 700

Susanoo Saskue- 1,200

MS Kakashi- 720

Naruto- 330

Saskue(tired)- 300

Rasengan- 430

Chidori- 430


Killer Bee- 750

Sabu- 150

Ponta- 200

Kisame- 420

Kisame(fused form)- 500

7 Tails Killer Bee- 1,125

Raikage- 800


Confining The Jinchuriki:


Naruto- 330

Yamato- 250

Motoi- 180

Giant Squid- 200

King- 230

Dark Naruto- 330

Shadow Clones- 198

Dark Shadow Clones- 198

Kyuubi- 2,500

Naruto- 330

Sage Naruto- 1,320

Ultra Rasengan- 1,520

Ghost Kushina- 350


Attack On Leaf:


Minato- 900

Kushina(pregnant)- 175

Tobi- 650

Kyuubi- 5,000

Biju Dama- 5,300

Gamabunta- 400

Yellow Flash Speed- 1,900


Naruto- 330

Kyuubi Mode Naruto- 1,650

Kisame- 420

Guy- 400

6 Gates- 600


Konan- 380

Tobi- 700

Self Destruct- 760


Tobi(rinnengan)- 1,400

Kabuchimaru(100%)- 850

Edo Deidara- 330

Oonoki/ Tsuchikage- 450

Akatsuchi- 230

Kurotsuchi- 240

Yamato- 270


World War:


Allied Ninja- 80 - 120


Ambush Division:


Kankuro- 190

Sai- 220

Omoi- 200

Edo Deidara- 330

Edo Sasori- 325

Edo Shin- 230

Edo Gari- 240

Edo Toroi- 220


Seven Swordsman:


Allied Ninja- 80 - 120

Edo Swordsman- 150 - 250

Edo Zabuza- 160

Edo Haku- 40

Ice Mirrors- 60

Kakashi- 400

Guy- 450

Sharingan 3 Kakashi- 500

Zabuza(demon full power)- 260

Lightning Blade- 550

Sakura(strength)- 350

Rock Lee- 300

Neji- 310

Byakugan Neji- 387

Tenten- 190

Hinata- 180

Byakugan Hinata- 225

Kiba- 200

Akamaru- 100

Shino- 230Gold & Silver Bros.:


White Zetsu- 100

Allied Ninja- 80 - 120

Choza- 170

Edo Dan- ???

Hiashi- 300

Edo Hizashi- 300

Darui- 320

Edo Kinkaku- 450

Edo Ginkaku- 450

Edo 6 Tails Kinkaku- 900

Edo Hanzo(older)- 320

Edo Chiyo- 160

Edo Kimiminaro- 180

Mifune- 330

Edo Kukazu- 400

Heart Monsters- 200 each

Shikamaru- 250

Choji- 220

Ino- 170

Edo Asuma- 200

Chakra Blades- 240

Super Choji- 320


Escaping Turtle Island:


Naruto- 400

Iruka- 175

Sage Naruto- 1,500

Black Zetsu- 200

Fifth Mizukage- 380


Tobi- 1,400

Demonic Statue- 4,000

Giant Choza- 300

Giant Super Choji- 880


Kyuubi Mode Naruto- 2,000

Killer Bee- 750

Tsunade- 420

Raikage- 700

Raikage(full power)- 1,400

Kyuubi Mode Naruto- 2,000

Killer Bee- 750

White Zetsu- 100

Gamahiro- 300

Clone Kyuubi Mode Naruto's- 1,200

Anko- 250

Kabuchimaru(anko absorbed)- 1,960


Part 2:


Kyuubi Mode Naruto- 2,000

Killer Bee- 750

Edo Itachi (Not Sick)- 550

Sharingan 3 Itachi- 825

Edo Nagato- 400 (broken legs)

Youth Nagato- 1,600

MS Edo Itachi- 1,100

Susanoo- 1,600


The 4 Edo Kage:


Allied Ninja- 80 - 120

Temari- 270

Gaara- 400

Oonoki- 500

Edo Mu- 1,000

Edo Second Mizukage- 900

Edo Third Raikage- 780

Edo Fourth Kazekage- 300

Oonoki Dust Release- 1,000

Mu Dust Release- 2,000

Clone Kyuubi Naruto- 1,200

Planetary Rasengan- 1,400

Edo Raikage(full power)- 1,560

Rasenshuriken- 1,860

Clone Sage Mode Naruto- 960

Rasengan- 1,060

Edo Raikage(weak spot)- 350

Saskue(recovered)- 600

EMS Saskue- 1,800

Susanoo- 2,300


Madara's Revival:


Edo Mu(half power)- 500

Edo Madara- 900

EMS Edo Madara- 2,400

Susanoo- 2,900

Clone Sage Mode Naruto- 960

Rasenshuriken- 1,260

Rinnengan Edo Madara- 3,600

Naruto Clone- 240

Naruto(kyuubi chakra)- 480

Clones- 288

Ultra Rasengan's- 488


Naruto & Bee VS Jinchuriki:

Kyuubi Mode Naruto- 2,000

Killer Bee- 750

Tobi- 1,400

Edo Yugito- 160

Edo Yagura- 170

Edo Roshi- 200

Edo Han- 180

Edo Ukataka- 175

Edo Fu- 150

2 Tails Yugito- 600

3 Tails Yagura- 700

4 Tails Roshi- 800

5 Tails Han- 900

6 Tails Ukataka- 1,000

7 Tails Fu- 1,100

Biju Mode Bee- 1,500

Kakashi- 450

Guy- 500

Sharingan 3 Kakashi- 562

6 Gates Guy- 1,000

Lightning Blade- 612


Beast Battle:


2 tails- 1,200

3 tails- 1,400

4 tails- 1,600

5 tails- 1,800

6 tails- 2,000

7 tails- 2,200

Biju Killer Bee(injured)- 1,000

Naruto(4 tails chakra)- 450

Biju Mode Naruto- 3,150

Biju Dama Flash- 3,450


Madara VS The Kage:


Rinnengan Edo Madara- 3,600

Tsunade- 420

Raikage- 700

Oonoki- 460

Raikage(full power)- 1,400

Oonoki(will of rock)- 920

Susanoo- 4,100

Atomic Dust Release- 1,840

Byakugou Tsunade- 840

Madara Shadow Clones- 2,160

Susanoo Clones- 2,660

Ultimate Susanoo- 4,600


Saskue & Itachi VS Kabuto:


Saskue- 600

Edo Itachi- 550

Kabuchimaru- 1,960

EMS Saskue- 1,800

MS Edo Itachi- 1,100

Saskue Susanoo- 2,300

Edo Itachi Susanoo- 1,600

Sage Kabuchimaru- 2,940

Izanami Itachi- 2,200


Revival Of The 10 Tails:


Naruto- 450

Kyuubi Mode Naruto- 2,250

Biju Mode Naruto- 3,150

Biju Mode Bee- 1,400

Sharingan 3 Kakashi- 450

Guy- 500

Tobi- 1,400

Demonic Statue- 2,000

Obito(in different dimension)- 400

Edo Rinnengan Madara- 3,600

Combined Biju Ball- 4,850

Juubi- 7,500

Juubi Dama- 8,000

Juubi(second form)- 7,700

Juubi Dama's- 8,200


Allied Ninja Force- 80 - 120

Sakura(strength)- 350

Shikamaru- 250

Ino- 170

Skinny Choji- 600

Sai- 290

Rock Lee- 310

Neji- 320

Byakugan Neji- 400

Tenten- 200

Hinata- 220

Byakugan Hinata- 275

Kiba- 230

Akamaru- 100

Shino- 250

Naruto(will of fire)- 500

Biju Mode Naruto- 3,500

Hinata(will of fire)- 320

Kyuubi Hinata- 640

Kyuubi Shikamaru- 500

Kyuubi Ino- 340

Kyuubi Choji- 460

Kyuubi Sakura- 800

Kyuubi Kiba- 460

Kyuubi Shino- 500

Kyuubi Akamaru- 200

Kyuubi Allied Ninja- 160 - 240

Kyuubi Eagle- 6,000


Return Of The Hokages:


Saskue- 600

Orochimaru- 350

Suigetsu- 270

Juugo- 280

Orochimaru(hands back)- 450

Edo Hashirama- 2,500

Edo Tobirama- 1,000

Edo Hiruzen- 400

Edo Minato- 900


Hashirama VS Madara:


Hashirama- 2,500

Madara- 900

EMS Madara- 2,700

Kyuubi- 5,000

Ultimate Susanoo- 3,700

Susanoo Kyuubi- 8,700

Sage Mode Hashirama- 3,750

Sage Mode Golem- 4,250

Senju God- 8,500

Biju Dama's- 9,000

Naruto(tired)- 250

Juubi(powering up)- 7,500

Biju Dama- 8,000


Hokages Arrive:


Juubi- 7,700

Edo Minato- 900

Yellow Flash Speed- 1,900

Biju Mode Edo Minato- 3,150

Edo Hashirama- 2,500

Edo Tobirama- 1,000

Edo Hiruzen- 400

Saskue- 600

EMS Saskue- 1,800

Sage Mode Hashirama- 3,750

Naruto(healed)- 550

Sakura(strength)- 350


Team 7 Revived:


Naruto- 500

Saskue- 600

Sakura(full power)- 450

Byakugou Sakura- 900

Kyuubi Mode Naruto- 2,500

EMS Saskue- 1,800

Susanoo- 2,300

Juubi Jrs- 200 each

Gamakichi- 400

Aoba- 400

Katsyua- 400


Juubi Jinchuriki:


Obito (injured)- 300

Juubi Obito- 8,000

Edo Sage Mode Hashirama- 3,750

Biju Mode Edo Minato- 3,150

Edo Tobirama- 1,000

Edo Hiruzen- 400

Second Form Juubi Obito- 8,200

Naruto (will of fire)- 600

Kyuubi EMS Sasuke- 3,600

Senjutsu Susanoo Sasuke- 4,600

Biju Sage Mode Naruto- 6,600

Kurama Mode Naruto- 7,100

Kurama Susanoo Fusion- 11,700


Madara's Revival:


Revived Madara (blind)- 1,600

Sage Mode Madara- 2,400

Sage Mode Naruto- 2,000

Sai- 240

1 tails- 1,000

2 tails- 1,200

3 tails- 1,400

4 tails- 1,600

5 tails- 1,800

6 tails- 2,000

7 tails- 2,200

Biju Sage Mode Naruto- 6,600

1/2 Rinnegan Madara- 4,800

Demonic Statue- 2,000

Juubi- 8,000

Juubi Madara- 13,500

Kakashi- 450

Edo Minato (one arm)- 700

Guy- 525

7 Gates Guy- 2,000

8 Gates Guy- 13,125

Evening Elephant 8 Gates Guy- 13,625

Tobi (Yamato)- 500

Senju God Statue- 1,500

Oonoki (tired)- 350

Raikage (tired)- 330

Tsundae (tired)- 220

Edo Hiruzen- 400

Hiruzen Clones- 240

Kabuchimaru (power taken)- 350


Hagoromo- 25,000

Revived Naruto- 1,000

Revived Sasuke- 1,500

Juubi Madara- 12,800

Juubi Madara (slow healing)- 11,000

8 Gates Guy (tired)- 10,500

Dragon 8 Gates Guy- 12,600


Naruto and Sasuke VS Madara:


Naruto- 1,500

Sasuke- 2,500

Juubi Madara (injured)- 9,000

Base Six Paths Mode Naruto- 11,250

Lava Rasenshuriken- 11,550

Post Tree Absorbed Juubi Madara- 15,000

Six Paths Mode Naruto- 17,500

Rinnegan Sasuke- 17,500

Sharingan Juubi Madara- 30,000

Kakashi (healed)- 450

Obito- 1,400

Black Zetsu- 200

Sakura- 800

Full Rinnegan Juubi Madara- 40,000

Perfect Susanoo Sasuke- 18,500

Biju Dama Rasenshurikens- 13,000

3rd Eye Rinnegan Juubi Madara- 60,000

Kaguya- 40,000


Team 7 VS Kaguya:


Kaguya- 40,000

Six Paths Mode Naruto- 22,500

Rinnegan Sasuke- 17,500

Kakashi- 400

Sakura- 450

Obito (w/o rinnegan)- 700

Six Paths Naruto Shadow Clones- 13,500

Obito (will of fire)- 900

Double MS Obito- 1,800

Double MS Kakashi (six paths chakra)- 4,000

Perfect Susanoo Kakashi- ??? Super Hax

Perfect Susanoo Sasuke- 18,500

Six Paths Rasenshurikens- 25,500

Rabbit Juubi Monster- 50,000

Kaguya (post rabbit form)- 60,000

Naruto (post kaguya battle)- 1,000

Sasuke (post kaguya battle)- 2,000

Hagoromo- 15,000

1 tails- 1,000

2 tails- 1,200

3 tails- 1,400

4 tails- 1,600

5 tails- 1,800

6 tails- 2,000

7 tails- 2,200


Naruto VS Sasuke


Naruto- 1,000

Sasuke- 2,000

Rinnegan Sasuke- 14,000

Six Paths Mode Naruto- 14,500

Perfect Susanoo Sasuke- 15,000

Kurama Mode Naruto- 15,000

Rasengan- 15,800

Chidori- 15,800

Biju Amped Susanoo Sasuke- 25,000

Senjutsu Amped Kurama Mode Naruto- 25,000

Ying Yang Rasenshuriken- 32,000

Indras Arrow- 32,000

Naruto (tired)- 250

Sasuke (tired)- 200

Sharingan 3 Sasuke- 300

Kyuubi Sasuke- 450

Naruto (will of fire)- 450

Rasengan- 500

Chidori- 600

Naruto (post battle)- 1

Sasuke (post battle)- 0.5


Naruto The Last:


Hiashi- 400

Puppets- 300 each

Naruto- 2,500

Sakura- 650

Hinata- 320

Kakashi- 700

Hanabi- 250

Shikamaru- 360

Toneri (blind)- 4,000

Sage Mode Naruto- 10,000

Byakugan Hinata- 400

Hinata (will of hamura)- 800

Raikage- 850

Killer Bee- 900

Tenseigan Toneri- 16,000

Full Biju Mode Naruto- 20,000

50% Biju Mode Naruto- 15,000

Biju Mode Naruto (angry)- 16,500

Rasengan- 16,700

Sasuke- 3,500

Rinnegan Sasuke- 24,500

Adult Naruto- 3,000

Adult Hinata- 420

Kid Boruto- 9

Kid Himawari- 4


Boruto Movie:


Sasuke- 4,500

EMS Sasuke- 13,500

Rinnegan Sasuke- 31,500

Kinshiki- 15,000

Momoshiki- 30,000

Hokage Naruto- 3,500

Hinata- 430

Boruto- 50

Sarada- 45

Mitsuki- 60

Konohamaru Sensei- 320

Sakura- 700

Himawari- 4.5

Katasuke- 10

Sharingan Sarada- 54

Boruto (post sasuke training)- 65

Boruto (ninja tool)- 130

Yurui- 55

Shikadai- 50

Hokage Naruto- 3,500

Momoshiki- 20,000

Kinshiki- 15,000

Urashiki- 17,500

Biju Mode Naruto (holding back)- 24,500

Kurama Mode Naruto- 25,000

Rinnegan Sasuke- 31,500

Mini Head Susanoo Sasuke- 31,900


Final Battle:


Naruto (energy drained)- 2,250

Momoshiki- 30,000

Kinshiki- 15,000

Boruto- 65

Gaara- 800

Darui- 700

Mizukage- 450

Kurotsuchi- 400

Rinnegan Sasuke (fatigue)- 24,500

Biju Mode Naruto (energy drained)- 27,000

Momoshiki (kinshiki absorbed)- 100,000

Kurama Mode Naruto- 27,500

Kurama Susanoo Fusion- 53,000

Boruto (will of fire)- 105

Boruto's Rasengan- 205

Momoshiki's Goudama- 36,000

Father Son Ultra Rasengan- 40,000

speed : 100-speed of light 200,000-faster than time (frozen time) "only time-space jutsu"

Haku- 100


sasuke sharingan- 105


sasuke (crused mark level 1)-150


naruto kuubi chakra- 170


Sasuke sharingan level 3- 170

Sasuke (naruto shippuden)- 1000

naruto 4 tails- 1100

itachi- 200

Ay- 50,000

Gai 8 gates- 150,000

shisui (shunshin)- 165,000

naruto six paths %100 kuubi chakra sage mode (shinshin)- 190,000

Tobirama (hiraishen)- 200,000

Minato (hiraishen)- 300,000

Obito (kamui)- 350,000

Obito D.M (Double kamui)- 400,000

Urashiki (Yomotsu Hirasaka)- 500,000

Kinshiki (time-space ninjutsu)- 500,100

Momoshiki (stopping time)- 600,000

Madara full juubi Rinsharingan (amenomenaka)- 700,000

Kaguya (amenomenaka)- 700,000

Sasuke (amenotejikara) 900,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000