FANDOM


Beginning Edit

 • Sakata Gintoki - 115,000,000
 • Shimura Shinpachi - 10,000,000
 • Kagura - 97,800,000
 • Sadaharu - 110,000,000
 • Katsura Kotaro - 103,955,000
 • Elizabeth - 106,400,000

Benizakura Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 118,960,000
 • Shimura Shinpachi - 19,500,000
 • Kagura - 107,000,000
 • Takasugi Shinsuke - 121,000,000
 • Takechi Henpeita - 870,000
 • Kijima Matako - 32,100,000
 • Kawakami Bansai - 58,300,000
 • Okada Nizou - 118,955,000
 • Katsura Kotaro - 106,700,000
 • Elizabeth - 106,980,000
 • Sadaharu - 112,000,000

Yoshiwara in Flames Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 121,550,000
 • Shimura Shinpachi - 54,980,000
 • Kagura - 116,973,000
 • Tama - 35,000,000
 • Tsukuyo - 39,000,000
 • Housen - 129,800,000
 • Abuto - 117,660,000
 • Kamui - 132,000,000
 • Ungyou - 106,200,000

Otsu Arc Edit

 • Shimura Shinpachi - 54,986,000
 • Tosshi - 54,900,000
 • Sakata Gintoki - 121,735,000
 • Kagura - 116,975,000
 • Okita Sougo - 117,000,000
 • Yamazaki Sagaru - 864,500
 • Kondou Isao - 53,400,000

Red Spider Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 121,750,000
 • Shimura Shinpachi - 54,995,000
 • Kagura - 116,990,000
 • Tsukuyo - 39,475,000
 • Jiraia - 116,000,000
 • Hattori Zenzou - 73,280,000

Character Poll Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 121,765,000
 • Shimura Shinpachi - 55,000,000
 • Kagura - 116,990,000
 • Yamazaki Sagaru - 870,000
 • Takasugi Shinsuke - 122,300,000
 • Kamui - 132,000,000
 • Sakamoto Tatsuma - 110,000,000
 • Sarutobi Ayame - 66,000,000
 • Shimura Tae - 35,000
 • Yagyu Kyuubei - 42,500,000
 • Okita Sougo - 117,124,000
 • Hijikata Toushirou - 80,265,000
 • Kondou Isao - 53,470,000
 • Hasegawa Taizou - 515,000
 • Katsura Kotarou - 116,000,000
 • Elizabeth - 113,800,000
 • Sadaharu - 114,255,000
 • Tsukuyo - 39,500,000

Diviner Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 122,000,000
 • Ketsuno Crystal - 108,000,000
 • Shimura Shinpachi - 55,300,000
 • Kagura - 117,000,000
 • Gedomaru - 130,500,000
 • Ketsuno Seimei - 112,000,000
 • Shirino Douman - 120,000,000

Kabukicho Four Devas Arc Edit

 • Chin Pirako - 48,900,000
 • Sakata Gintoki - 124,350,000
 • Shimura Shinpachi - 56,820,000
 • Kagura - 117,710,000
 • Kurogama Katsuo - 30,000
 • Saigou Tokumori - 70,000,000
 • Doromizu Jirochou - 123,000,000
 • Tama - 35,000,000
 • Hasegawa Taizou - 514,000
 • Honjou Kyoushirou - 105,000
 • Tatsumi - 24,000
 • Murata Tetsuko - 36,000
 • Kozenigata Heiji - 28,000
 • Haji - 54
 • Shimura Tae - 39,000
 • Kamui - 132,500,000
 • Takasugi Shinsuke - 124,400,000
 • Kijima Matako - 33,100,000
 • Kawakami Bansai - 61,970,000
 • Takechi Henpeita - 860,000

Renho Arc Edit

 • Katsura Kotarou - 116,210,000
 • Sakata Gintoki - 124,390,000
 • Shimura Shinpachi - 57,000,000
 • Kagura - 117,724,000
 • Elizabeth (Monday) - 75,000,000
 • Elizabeth - 114,000,000
 • Sakamoto Tatsuma - 110,000,000
 • Mutsu - 115,800,000

Thorny Arc Edit

 • Sasaki Tetsunosuke - 2,000
 • Kondou Isao - 53,760,000
 • Hijikata Toushirou - 80,840,000
 • Okita Sougo - 117,950,000
 • Yamazaki Sagaru - 914,000
 • Sakata Gintoki - 124,400,000
 • Sasaki Isaburo - 78,000,000
 • Imai Nobume - 114,800,000
 • Takasugi Shinsuke - 124,456,000

Kintama Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 124,405,000
 • Sakata Kintoki - 100,000,000
 • Kagura - 117,740,000
 • Shimura Shinpachi - 57,977,000
 • Shimura Tae - 41,000
 • Yagyu Kyuubei - 42,276,000
 • Sarutobi Ayame - 66,900,000
 • Tsukuyo - 39,980,000
 • Katsura Kotarou - 116,300,000
 • Elizabeth - 114,630,000
 • Tama - 35,000,000
 • Hasegawa Taizou - 510,000
 • Toujou Ayumu - 18,460,000

Courtesan of the Nation Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 124,408,000
 • Tsukuyo - 40,000,000
 • Shimura Shinpachi - 57,980,000
 • Kagura - 117,743,000
 • Sasaki Isaburo - 80,000,000
 • Imai Nobume - 114,935,000
 • Hijikata Toushirou - 81,000,000
 • Kondou Isao - 53,875,000
 • Okita Sougo - 117,955,000
 • Yamazaki Sagaru - 918,000
 • Tenshouin Naraku - 900,000-30,000,000 Each
 • Oboro - 124,400,000

Beam Sword Style Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 124,410,000
 • Shimura Shinpachi - 57,986,000
 • Kagura - 117,744,000
 • Obi Hajime - 54,700,000
 • Kondou Isao - 53,875,000
 • Yagyu Kyuubei - 42,300,000
 • Hijikata Toushirou - 81,000,000
 • Okita Sougo - 117,955,000
 • Toujou Ayumu - 18,460,000
 • Hasegawa Taizou - 510,000

Excalibur Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 124,765,000
 • Shimura Shinpachi - 58,715,000
 • Kagura - 117,753,000
 • Okita Sougo - 117,996,000
 • Kondou Isao - 53,891,000
 • Hijikata Toushirou - 81,310,000
 • Yamazaki Sagaru - 919,500
 • Maganagi - 124,000,000

Shogun Assassination Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 124,985,000
 • Kagura - 117,796,000
 • Shimura Shinpachi - 60,000,000
 • Kondou Isao - 53,900,000
 • Hijikata Toushirou - 81,355,000
 • Matsudaira Katakuriko - 2,000,000
 • Okita Sougo - 118,000,000
 • Hattori Zenzou - 75,124,000
 • Sarutobi Ayame - 67,300,000
 • Kamui - 133,200,000
 • Takasugi Shinsuke - 124,982,000
 • Yamazaki Sagaru - 920,000
 • Abuto - 117,800,000
 • Kijima Matako - 34,000,000
 • Kawakami Bansai - 64,600,000
 • Takechi Henpeita - 900,000
 • Oboro - 124,600,000
 • Saitou Shimaru - 114,510,000

Farewell Shinsengumi Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 125,000,000
 • Kagura - 117,800,000
 • Shimura Shinpachi - 60,000,000
 • Hattori Zenzou (Injured) - 12,190,000
 • Sarutobi Ayame (Injured) - 10,200,000
 • Kondou Isao - 53,900,000
 • Matsudaira Katakuriko - 2,000,000
 • Sasaki Isaburo - 80,000,000
 • Imai Nobume - 115,000,000
 • Hijikata Toushirou - 81,355,000
 • Kozenigata Heiji - 30,000
 • Haji - 70
 • Okita Sougo - 118,000,000
 • Saitou Shimaru - 114,510,000
 • Katsura Kotarou - 117,000,000
 • Elizabeth - 114,700,000
 • Shimura Tae - 42,000
 • Sasaki Tetsunosuke - 21,000
 • Yamazaki Sagaru - 920,000
 • Oboro - 124,600,000
 • Utsuro - 150,000,000
 • Tenshouin Naraku - 900,000-30,000,000 Each

Rakuyou Decisive Battle Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 125,043,000
 • Shimura Shinpachi - 60,05,000
 • Kagura - 117,950,000
 • Sadaharu - 114,260,000
 • Katsura Kotarou - 117,014,000
 • Elizabeth - 114,710,000
 • Takasugi Shinsuke - 124,980,000
 • Kawakami Bansai - 65,000,000
 • Kijima Matako - 34,250,000
 • Takechi Henpeita - 902,000
 • Kamui - 133,745,000
 • Abuto - 118,000,000
 • Umibouzu - 135,200,000
 • Utsuro - 150,000,000
 • Tenshouin Naraku - 900,000-30,000,000 Each
 • Oboro - 124,615,000
 • Uranus Hankai - 150
 • Neptune Shoukaku - 116,996,000
 • Pluto Batou - 122,755,000
 • Imai Nobume - 115,020,000
 • Sakamoto Tatsuma - 112,000,000
 • Mutsu - 117,200,000

Silver Soul Arc Edit