FANDOM


# Character Killed by/Cause of death
1 Daraku Sakata Gintoki
2 Gorou Sadaharu
3 Murata Tetsuya Okada Nizou
4 Okada Nizou Sakata Gintoki
5 Sadaharu 28 Kagura
6 No. 307 Kagura
7 No. 502 Sakata Gintoki, Shimura Shinpachi, Kagura, Hiraga Gengai and Tama
8 Kuraba Touma Okita Sougo
9 Okita Mitsuba Tuberculosis
10 Itou Kamotarou Hijikata Toushirou
11 Mashiroi Kaguzou Illness
12 Nakamura Kyoujirou Shot by a rival gang
13 Grillin Brieza
14 Brieza Hijikata Toushirou
15 Cello Hijikata Toushirou
16 Old man Old age
17 Kintarou Old age
18 Ungyou Kamui
19 Housen Sakata Gintoki
20 Jiraia Sakata Gintoki
21 Dark Vader Sakata Gintoki and Monday Elizabeth
22 Tokugawa Sada Sada Takasugi Shinsuke
23 Suzuran Old age
24 Obi Hajime Suicide
25 Hiraga Gengai Hit by a truck
26 Hiraga Gengai Hit by a truck
27 Hasegawa Taizou Accident
28 Hasegawa Taizou Suffocated from the booger
29-30 Hiraga Gengai green alien
29-30 Hasegawa Taizou green alien
31 Elizabeth Katsura Kotarou
32 18th Ikeda Yaemon Hitotsubashi Nobu Nobu
33 Ape Boy thiefs
34